Irish Symbol - Irish Blessing Prayer

Irish Blessing Prayer

Enjoy reading about the Irish Blessing Prayer. We have included a selection of short inspirational Irish Blessing Prayers in Irish Gaelic as well as their translation into English. The Irish have a blessing prayer for every occasion  including Weddings, Funerals, First Communions and Confirmations.

Learn the words and lyrics to your favorite prayer in the Irish language, a great way to celebrate you Irish heritage. A beautiful selection of traditional prayers in both English and Irish. We have included popular prayers such as the 'Our Father' or 'Ár nAthair' as well as less well known blessing prayers.
 

Irish Blessing Prayer
There is a traditional Irish Blessing Prayer for all occasions: Weddings, Baptisms, First Communions, Confirmations and Funerals. Learn the words to a traditional Irish Blessing Prayer and use it to teach your children the native language of Ireland.  Ideal to use in emails, texts, status updates, wedding and birthday cards. Print out your favorite Irish prayer for your kitchen pin board or fridge door, guaranteed to cheer you up when you are feeling down. Enjoy the selection of Irish Blessing Prayer in the table below, print them out and practice at a later date.
 

Ireland Blessings - Irish Blessing Prayer

Irish Blessings Index

Full Ireland Website


Example of an Irish Blessing Prayer

May the rest of life be the best of life
And no one do you wrong.
May children's laughter be your music
Their growing be your song.
And when the time says you must part
As time will always do
May God go with you both my friends
And this blessing stay with you.

Go raibh fuíoll an tsaol mar bhárr an tsaol
Gan éagcóir ó aon neach
Gáir bhur bpáistí bheith mar cheól agaibh
A fás buan cheól ó Neamh.
Le teacht an t-am chun sibh-se imeacht
Le h-éileamh ama riamh go deo
Dia libh dís ag imeacht a cháird'
'S an beannacht seo libh fad beo

Example of an Irish Blessing Prayer

May the grains of sand upon the shore
Number all your days.
May the love of God in darkest times
Enlighten all your ways.
May the pipes forever be your soul
And the bodhran beat your heart.
And the jigs and reels your ups and downs
Till life's ceile you depart.

Ar líon ghráinne gainnimh ar an dtrá
Líon bhur laethe bheo
Go ráibh grá Dé libh trí dhubh an tsaol
Ghealadh Sé dhaoibh gach treo
Mar síor-phíobaí bhur n-anamacha
Mar búaladh bodhrán bhur gcroí
Is na poirt is ríl iomlán bhur gcas'
Gur ó chéilí saol ar Shlí.

Example of an Irish Blessing Prayer

May the road rise up to meet you both
On each and every morn.
May the rains fall soft upon your fields
Of waving yellow corn.
May the wind be always at your back
And the sun's warmth on your face.
And until we meet again my friends,
God keep you in his grace.

Go n-éirí an bóthar libh araon
Ar gach aon maidin fionn
Fearthainn bog ar bhur bpáirceanna méith
Lán d'arbhar órga ar tonn'
Ar bhur gcúl go deo go raibh an ghaoith
Teocht na ghréine ar bhur éadan é
'S go mbeidh sibh linn arís a cháird'
Go raibh sibh i ngrást Dé.

Example of an Irish Blessing Prayer

May God be with you and bless you,
May you see your children's children,
May you be poor in misfortune, rich in blessings.
May you know nothing but happiness
From this day forward.

Privacy Statement

Cookies Policy

© 2015 Cyber Synergy Ltd