Irish Symbol - Irish Prayers

Irish Prayers

Enjoy reading our selection of traditional Irish Prayers. We have included a selection of short inspirational Irish Prayers in Irish Gaelic as well as their translation into English. A prayer for every occasion including Wedding, Funeral, First Communions and Confirmations. Learn the words and lyrics to your favorite prayer in the Irish language, teach them to your children, a great way to celebrate you Irish heritage.

A beautiful selection of traditional prayers in both English and Irish. We have included popular prayers such as the 'Our Father' or 'Ár nAthair' as well as less well known prayers such as the Fatima prayer also known as the Oh My Jesus prayer commonly prayed during the rosary 'Ó a Íosa'.

Hail Holy Queen Prayer - An Salve Regina

Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Hail holy Queen,
Mother of Mercy, Hail!
Our life, our sweetness, and our Hope.
To thee do we cry,
poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs
mourning and weeping
in this vale of tears.
Turn then most gracious advocate
thine eyes of mercy toward us
and after this our exile
show unto us Jesus
the blessed fruit of thy womb,
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.


V. Pray for us O Holy Mother of God
R. That we may be made worthy of the promises of Christ

Oh My Jesus Prayer - nÓ a Íosa

Ó a Íosa , maith dhúinn ár bpeacaí,
saor sinn ó thine ifrinn,
agus stiúir anam gach n-aon go flaithis Dé,
go háirithe iad súd atá i
bhfíor-ghéarghá do thrócaire.


O my Jesus, forgive us our sins,
save us from the fires of hell
lead all men to heaven,
especially those most in need of thy mercy.

Ireland Blessings - Irish Prayers

Irish Blessings Index

Full Ireland Website

Our Father Prayer

nÁr nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. Áméin.
óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol.
Áméin.

Our Father who art in heaven,
may thy name be hallowed
May thy kingdom come
May thy will be done
on the earth as it is done in heaven.
Our daily bread give to us today
and forgive us our debts
As we forgive our own debtors
And lead us us not into temptation
but deliver us from evil. Amen.
For yours is the kingdom
and the power and the glory
For ever and ever.
Amen.

 

Hail Mary Prayer - An tÁivé Máiria

n'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.
Áméin.


Hail Mary, who is full of grace,
the Lord is with you
You are blessed among women
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us, the sinners
Now and at the hour of our death.
Amen.

Irish Prayers
There are traditional Irish Prayers for all occasions: Weddings, Baptisms, First Communions, Confirmations and Funerals. Learn the words to traditional Irish prayers and use them to teach your children the native language of Ireland. 

Ideal to use in emails, texts, status updates, wedding and birthday cards. Print out your favorite Irish prayer for your kitchen pin board or fridge door, guaranteed to cheer you up when you are feeling down. Enjoy the selection of Irish prayers in the table below, print them out and practice at a later date.

Privacy Statement

Cookies Policy

© 2015 Cyber Synergy Ltd